Stort set lige meget hvad du skal købe, er det aldrig svært at finde det på nettet, og udvalget af alt fra børnetøj til mobiltelefoner er enormt. Handlen på nettet har den klare fordel, at den ikke er bundet af grænser eller geografiske afstande, og man kan let sidde i en lille landsby i Jylland…